Powered by Invision Power Board
Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) Выслать повторно письмо для активации

  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Европа и Мы, статья Рафика Тагиева
Джяллад
Отправлено: Июл 21 2013, 04:20
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 630
Пользователь №: 14
Регистрация: 2-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 43




Батыр-бек, где можно прочитать статью Рафика Таги?


--------------------
Нам все завидуют!!!! (с)
Cry havoc and let slip the dogs of war©
Top
Oblomov
Отправлено: Июл 21 2013, 06:25
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Пользователь №: 9
Регистрация: 1-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 35




Цитата (Джяллад @ Июл 21 2013, 04:20)
Батыр-бек, где можно прочитать статью Рафика Таги?

AVROPA VƏ BIZ: Avropa coğrafi məkan kimi də yox, mənəvi-əxlaqi areallıq baxımından, bəşəriyyəti həmişə düşündürüb. Çünki Avropa dəyərləri əslində bütün bəşəriyyətin uğurudur və heç də avropalıların təkəbbürünə səbəb olmamalıdır. Hərçənd əfsus, bu təkəbbür vaxt-bivaxt özünü göstərir, hətta cisimləşərək faşizm timsalında, ya militarizələşmiş aqressiv millət tərzində ortaya çıxır. Əlbəttə, faşizm Avropanın bağışlanmaz səhvi idi. Azadlıq və humanizm ideyaları, sən demə, Avropada yaranmış, yalnız burada işlək və realdır. Mənəvi postulatları bu ideyalarla üst-üstə düşdüyündəndi ki, xristianlıq Avropada oturuşmuş hala gəlib. Başqa heç bir din Avropada yeriməz, intişar tapa bilməz. Avropa başqa dinlərin, o cümlədən islamın yalançı humanist ideyalarını həmişə rədd edib və edir. İslamda əxlaq hoqqabazlıqdır; ondakı humanizm inandırıcı deyil. İslam humanizmi meyarları hətta əzbərlədiyimiz-öyrəşdiyimiz dialektik materialist tənqidlərə də tab gətirmir. İslam Şərq despotizmi tipindədir və yalnız despotizmin modifikasiyalarından biri sayıla bilər. İslam Avropada heç vaxt mənəvi imperativə çevrilməz; buna qadir deyil. Onu Osman Imperatorluğunun çiyinlərində bütün Avropada tabut kimi gəzdirdilərsə də, qoymağa yer tapmadılar. Yenə gətirib Şərqdə – üzü qibləyə yerləşdirdilər. İsa peyğəmbərə tapınan kəs heç vaxt Məhəmməd peyğəmbərə burun silməz. İsa peyğəmbərlə müqayisədə müharibə fətvalarının atası Məhəmməd peyğəmbər, sadəcə, qorxunc bir məxluqdur. İslam Avropada olsa-olsa xırda demoqrafik addımlarla irəliləyər. Bəlkə elə də ölkə olar ki, orada islamı tək-tək fiziki şəxslər, ya inkoqnito yaşayan terroristlər təmsil edər. Avropa Şərqin əlindən çıxmış imkanıdır. Şərq insan azadlığını dərk etmədi, yaxud bunu istəmədi. Şərqdə insan azadlığı bir problem olaraq ən axırıncı yerlərdə sürünür. İctimai-sosial azadlıqları əlindən alınmış insana qaranlıq islam təriqətləri səviyyəsində illüzor xoşbəxtliklər vəd edilir. Fəlakətlərlə süslü cənnət yolu sosial bataqlıqlardan çıxış yolu kimi göstərilir. İslam Şərq ölkə strukturlarında riyakar iş prinsipləri doğurmuşdur. Tabular sistemi Şərqi büsbütün fiaskoya uğradır, ondakı olan-qalan işıqlı ictimai ideya və fikirləri də yararsız hala salır. Baxın, islam dünyasında din alimliyi bu tabuların ancaq çoxaldılması və onların getdikcətəkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Qərb həmişə dialektik, Şərq isə metafizik durumdadır. Şərq metafizik ictimai durumunda ancaq yalançı tərəqqi görüntüləri mümkündür. Qərbin irəli sıçrayışları fonunda Şərq geriyə hoppanırmış kimi görsənir. Azərbaycanın dünyəvi dövlət quruculuğundakı bütün cəhdləri Avropa təsirindəndir. Bu səmimi cəhdlərində Azərbaycan xalqı Avropa ailəsinin həqiqi üzvü olduğunu tam sübut edir. Islam ölkələriylə dövləti münasibətlərimizsə darıxdırıcı və candərdidir, diplomatikcə-saxtakarcadır. Düşünər insanlarımız tərəfindən islam Azərbaycanda məcburi-zəruri bir Şərq əlaməti, zor qalığı olaraq qavranılır. Tarix boyu, ən azı ən yeni tariximizdə, Azərbaycan dövlət başçılarının islama “səmimi” münasibətləri də əksərən qeyri-səmimi “taxt-tac” maraqlarından irəli gəlib. Onlar üçün müsəlmanlar daim aşılması vacib əngəllər sırasında olub və sadəcə, seçici təbəqəsi kimi əhəmiyyət kəsb edib. Mən nə qədər Roma Papasıyamsa, Azərbaycan dövlət başçıları da bir o qədər müsəlman olublar. Azərbaycan türkü hətta İrandakı qatı şiə-islam rejimində belə avropalı olaraq qalır. Fikir verin, Güneydən mühacirətimiz də əsasən Avropayadır. Bu psixoloji özünütanıma sübutsuz-izahsız özü hər şeyi deyir; ondan maksimum bəhrələnmək gərək. Açığı, xarakterindəki Şərq ünsürləri mahiyyətcə avropalı olan azərbaycanlıda yabançı bir şey, mən deyərdim, qüsur kimi gözə girir. Şərqliliyi azərbaycanlının dəyərlər sisteminə heç nə əlavə etmir. Rusiya da özünü Qərbdən ayırmaq istəmədi; Qərbdən mütəmadi hərbi təcavüzlərə məruz qalsa belə. I Pyotr gah nala, gah mıxa vurmadan, sözünü inamla və qəti dedi. Onun Avropanı Rusiyaya calaq cəhdləri tam baş tutub. Rus mədəniyyəti, rus ədəbiyyatı büsbütün Avropanın yetirməsidir. Dünya dövlətlərinin hamısı, axtarsan, bu, ya digər dərəcədə azadlıq interpretasiyalarıyla məşğuldur. Onlarda insan haqları problemi Avropanı düşünərəkdən, onun nümunəsində müzakirəyə qoyulur. Çünki yalnız Avropa dəyərləri qaçılmaz tərəqqi faktorudur. İnsan haqları bir ictimai Avropa ixtirasıdır və yalnız Avropa modelində məqbuldur. Avropa mədəniyyəti bəşər xislətindəki vəhşilikləri rəf etməyi bacarıb. Cinayətlər minimuma endirilib; artıq bu yaşam amilinə ehtiyac qalmayıb. İnsan Avropa məkanında ilk öncə özünə qalib gəlib, Şərdən maksimum uzaqlaşa, Xeyirə maksimum yaxınlaşa bilib. Keçməyinə Avropa da qanlı inqilablardan keçib, lakin artıq təcrübələnərək hamıdan əvvəl, yenə ilk olaraq özü onlara yox deyir. İnqilablardan imtina Qərbin Şərqdən üstünlüyüdür. Yalnız sosial-siyasi inqilablara ehtiyac qalmayan cəmiyyətlər gözəldir. Yeri gəlmişkən, Amerika və Cənub-Şərqi Asiyadakı elmi-texniki sıçrayışlar da Avropa elminin törəməsidir. Avropa olmasaydı, dünya bəlkə hələ yenə bu qənaətdə olacaqdı ki, Günəş Yer ətrafında fırlanır. Şərq bəlkə yenə elə hesab edəcəkdi ki, Yer öküz üzərində bərqərardır. Avropa ağrılı mənəvi-etik, tarixi-fəlsəfi araşdırmalarını artıq yekunlaşdırmış, onları lazımi-layiqli, faydalı kondisiyaya çatdırmağı bacarmışdır. Bu gün Avropa insanı çoxəsrlik axtarış və düşüncələrinin bəhrəsini görməkdədir. Çünki bu axtarış və düşüncələr həmişə daha çox praktik yönlü, realistik və məntiqli olmuşdur. İnsanın real həyatı yalnız məntiqi əməllərlə var olur. Qeyri-məntiqilik ağıldan kəsirlik və gərəksizlikdir. Məntiq ağlın ən vacib atributudur. Şərq insanının düşüncələri sanki yaşam üçün deyil; bilmək olmur da nə üçündür. Avropa filosofu Şərq filosofu kimi oyunbazlıq etmir, özünü sufiliyə, yaxud gicliyə-səfehliyə vurmur. Bəli, Şərq filosofu təmizcənə aktyordur, onun bütün fəaliyyəti ideya adına uydurmalarla miniatür naxışlıdır. Şərq filosofu söz demək xatirinə söz deyir. Məqsəd-yol ya məlum deyil, ya da hədsiz mücərrəddir. Hər halda, məram insanın ağzını axirətə dirəməkdir. Şərq filosoflarının məktəbi islamdaxili məhdud düşüncələr sistemidir. Şərq filosofu olsa-olsa islam missioneri rolundadır. Demək gərək, islamla bağlılıq filosof üçün hələ heç də fəzilət deyil. F.Nitsşe yaradıcılığı məhz dindən uzaqlığında gözəl idi. Fyodor Dostoyevskidəsə dinlə bağlılıq nə qədər cazibədar görünürsə də, bu onda vacib deyildi. Xristianlıqdan kənar Dostoyevski daha maraqlı, daha fundamental olacaqdı. Şərq-Qərb müqayisəli təhlilləri əksərən qısqanclıq və dözümsüzlüklə, bəzən də şiddətli basqı və təpkilərlə qarşılanır. Qəflətən qurtardığım bu yazı da bütün basqı və təpkilər göz önünə gətirilərək yazıldı. Üstəlik, deyirəm: hələ ardı var. = Rafiq Tağı, 2006.


--------------------
Нужда гнёт железо
Top
Sofia
Отправлено: Июл 21 2013, 12:25
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 311
Пользователь №: 21
Регистрация: 2-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 22




Обломов-шахиншах!
Я прочитал статью. Из названия статьи "Европа и мы (азербайджанцы или азербайджанины, кому как угодно)" следует, что как будто бы будет дан анализ и сравнение Европы и Страны.
К сожалению в тексте статьи, соответствующих его названию мыслей очень мало.
Вот все, что я нашел
Azərbaycanın dünyəvi dövlət quruculuğundakı bütün cəhdləri Avropa təsirindəndir. Bu səmimi cəhdlərində Azərbaycan xalqı Avropa ailəsinin həqiqi üzvü olduğunu tam sübut edir. Islam ölkələriylə dövləti münasibətlərimizsə darıxdırıcı və candərdidir, diplomatikcə-saxtakarcadır. Düşünər insanlarımız tərəfindən islam Azərbaycanda məcburi-zəruri bir Şərq əlaməti, zor qalığı olaraq qavranılır. Tarix boyu, ən azı ən yeni tariximizdə, Azərbaycan dövlət başçılarının islama “səmimi” münasibətləri də əksərən qeyri-səmimi “taxt-tac” maraqlarından irəli gəlib. Onlar üçün müsəlmanlar daim aşılması vacib əngəllər sırasında olub və sadəcə, seçici təbəqəsi kimi əhəmiyyət kəsb edib. Mən nə qədər Roma Papasıyamsa, Azərbaycan dövlət başçıları da bir o qədər müsəlman olublar. Azərbaycan türkü hətta İrandakı qatı şiə-islam rejimində belə avropalı olaraq qalır. Fikir verin, Güneydən mühacirətimiz də əsasən Avropayadır. Bu psixoloji özünütanıma sübutsuz-izahsız özü hər şeyi deyir; ondan maksimum bəhrələnmək gərək. Açığı, xarakterindəki Şərq ünsürləri mahiyyətcə avropalı olan azərbaycanlıda yabançı bir şey, mən deyərdim, qüsur kimi gözə girir. Şərqliliyi azərbaycanlının dəyərlər sisteminə heç nə əlavə etmir.

Особенно улыбнуло вот это: "Попытки Азербайджана построить светкое государство находятся под влиянием Европы. Этими искренними попытками азербайджанский народ полностью доказывает то, что он является членом европейской семьи".
Или вот это: "Обратите внимание: эмиграция с Юга (Южного Азербайджана) в основном в Европу. Эта психологическая самоидентификация, без всякого доказывания-разъяснения говорит обо всем: надо лишь максимально воспользоваться этим".

Дорогой мой! Какая Европа, какие ценности, какой член европейской семьи? Ай джамаат, кяндинизя гялин.
Авропа хара, биз хара. Масаллы кяндчиляри езюню авропалы сайыр ?
Top
Sofia
Отправлено: Июл 21 2013, 12:41
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 311
Пользователь №: 21
Регистрация: 2-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 22




Обломов - шах-э-шахиншах!
Сян нахагг чыхартдын бу мягаляни. Сабахдан милли елмляр академиясы начнет доказывать, что древние римляне -переселенцы из нынешнего Нахчывана, Сисиана и Вардениса.
Рэм - Рамиз,
Ромул - я уж не знаю, как, но как-то увяжут с Гейдаром.
Дело пахнет международным конфликтом.
Ладно там краснокожие из Северной Америки, просящиеся в Нахчыван.
Тут дело посерьезнее будет.
Top
Renegat
Отправлено: Июл 21 2013, 15:34
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 559
Пользователь №: 42
Регистрация: 19-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 24




Хорметли меджлис, что то с трудом верится, что Рафика грохнули из-за этой статьи. Кстати и самый гуманный суд тоже отличился. Здесь есть юрист? Мне интересна формулировка суда "за разжигание религиозной розни". На мой профанский взгляд статью под эту формулировку сложно впихнуть, для этого надо быть как минимум обкуренным шейхом из пустыни. Интересно, по каrой причине власти дают отмашку на заведение уголовного дела?

Дело ясное, что дело темное.

Это сообщение отредактировал Renegat - Июл 21 2013, 16:14
Top
Oblomov
Отправлено: Июл 22 2013, 03:49
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Пользователь №: 9
Регистрация: 1-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 35




София-падишах, вам всё станет понятным, если под словом "мы" в заголовке эссе вы будете понимать не азербайджан, а мусульман, т.е. покойный имел в виду хоккабазлыг с имитацией демократии как неприемлемой самой сути ислама и считал ислам разновидностью восточной деспотии. Между прочим, я нашёл специальный вебсайт, посвящённый его жизни и творчеству, по адресу: http://rafiqtagi.com/ru/index.php#.. Кроме того в моём собственном блоге, где я выставил его эссе в оригинале (наряду с речью Брейвика на суде), вы можете ознакомиться с моей интерпретацией его убийства, а также с переводом эссе (впервые в мире) на русский язык, над которым я работаю. Почему-то наша т.н. интеллигенция избегает публикации эссе покойного как на языке оригинала, так и в переводах, хотя это одно из самых выдающихся достижений отечественной общественно-политической мысли: http://russianquestion.livejournal.com/


--------------------
Нужда гнёт железо
Top
Oblomov
Отправлено: Июл 25 2013, 03:56
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Пользователь №: 9
Регистрация: 1-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 35




Невольно напрашивается следующее сравнение. Вот в Константинополе исламские мракобесы убили в 2007 году Гранта Динка, редактора местной армянской газеты. Турецкие власти немедленно арестовали убийцу-мусульманина. После этого несколько дней подряд в городе проходили многотысячные митинги и марши тюркской (не армянской) интеллигенции под лозунгом "Biz hepimiz ermeniyiz!" Они положили на мнение местного исламского быдла потому, что они подлинные интеллигенты, а в Турции существует гражданское общество и мнение интеллигенции. В 2011 году те же исламские мракобесы убили в Баку тюркского журналиста Рафика Тагиева (не армянина). И тут мы видим вопиющую разницу между двумя тюркскими миллетами, после чего я уже не удивляюсь беспределу в Аз.ССР. Во-первых, аз. власти до сих пор (за два года) не нашли убийц. Во-вторых, ни один из тех, кого у нас называют интеллигентами, не осудил убийство не армянина, а родного тюркского журналиста, писавшего на тюркском языке. В-третьих, милли грантоеды, называющие себя правозащитниками, тоже не осудили это вопиющее убийство, боясь прослыть неверными. Я уже не говорю о митингах и маршах протеста хотя бы его коллег-журналистов. О чём это говорит: а) у нас нет интеллигенции; б) у нас нет гражданского общества; в) наш миллет -- это не нация, а папуaсы, живущие по понятиям средневековья. Ара, после этого о каких идеалах демократии и правах человека можно говорить в этом похлу Ограшистане, где сверху донизу все трусливые гётверены без чести и национального достоинства, не говоря уже о таких материях, как права человека, гражданская позиция, неприкосновенность частной собственности и независимость судопроизводства? Поэтому очень правильно и справедливо, что Нерон их ебёт ежедневно, а они, вместо протеста, отвечают: поглубже, поглубже, как хорошо!

Это сообщение отредактировал Oblomov - Июл 25 2013, 04:00


--------------------
Нужда гнёт железо
Top
azerbaijan_inn
Отправлено: Июл 31 2013, 21:30
Quote Post


Бек
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 180
Пользователь №: 18
Регистрация: 2-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 4




Как мало надо чтобы прославиться. Чиркнул памфлетик и ты на .... устах
Я осуждаю убийство этого человека, а также угрозы в адрес Вафы Султан.
Облом 100-Башы, а вы случайно не сталкивались с Вафой Султан ( ада бах-еее) на Гурултаях в Тязя- Йорке?!
Если да расскажите нам поподробнее.


--------------------
Самый верный признак истины — простота и ясность. Ложь всегда сложна, вычурна и многословна.
Top
Oblomov
Отправлено: Авг 1 2013, 03:01
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Пользователь №: 9
Регистрация: 1-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 35




Цитата (azerbaijan_inn @ Июл 31 2013, 21:30)
Как мало надо чтобы прославиться. Чиркнул памфлетик и ты на .... устах
Я осуждаю убийство этого человека, а также угрозы в адрес Вафы Султан.
Облом 100-Башы, а вы случайно не сталкивались с Вафой Султан ( ада бах-еее) на Гурултаях в Тязя- Йорке?!
Если да расскажите нам поподробнее.

Я даже не знаю кто такая Вафа Султанова -- скорее Палач-муэллим знает, он живёт в Нью-Йорке. Что касается памфлета, то вы тоже черкните и станете знаменитым.


--------------------
Нужда гнёт железо
Top
Джяллад
Отправлено: Авг 1 2013, 06:09
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 630
Пользователь №: 14
Регистрация: 2-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 43




Вафа Султан родилась в большой мусульманской (алавитской) семье, в сирийском городе Банияс[1]. Её отец был набожным мусульманином, в обычной жизни он занимался продажей зерна[1]. По мнению самой Вафы Султан её отношение к исламу изменилось в 1979 году, в то время она было студенткой в Алеппо. Однажды представители радикальной исламской организации Братья мусульмане ворвались в университет и с криками «Аллах велик» расстреляли одного профессора[1].

Она живёт в Лос-Анджелесе (в Калифорнии, США), куда она переехала в 1989 году, позднее получив американское гражданство.

Она приобрела известность после теракта 11 сентября 2001 года своим участием в политических дебатах по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Её сочинения, написанные на арабском языке, были опубликованы в различных газетах. Она также выступала по телевидению, в частности на телеканалах «Аль-джазира» и CNN.

21 февраля 2006 года Султан, находясь в студии в Лос-Анджелесе, приняла участие в телепередаче «Противоположное направление» («الاتجاه المعاكس»). В ней она спорила с Фейсалом аль-Касемом и Ибрагимом аль-Хули на тему «столкновения цивилизаций», впервые выдвинутую Самюелем Хантингтоном. Она критиковала мусульман за неадекватное отношение к иноверцам и непризнание их достижений, в то время как сами мусульмане пользуются их ресурсами и технологиями. Ближневосточный Институт журналистских исследований (MEMRI) опубликовал отрывок из её интервью, который был переведён на английский и позже появился на различных веб-сайтах. Позднее на YouTube появился также перевод этого отрывка с переводом на русский язык.


Капудан, ну откуда я и Батыр-бек можем знать эту женщину?
Адя, бу биздих дейил-э. Йе, ич, сыч, сик, мусиги, ала вур чаттасын-э.


--------------------
Нам все завидуют!!!! (с)
Cry havoc and let slip the dogs of war©
Top
Victor Howardsson
Отправлено: Авг 6 2013, 05:51
Quote Post


Ага
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Пользователь №: 11
Регистрация: 1-Май 13
Статус: Offline

Репутация: 5




Doktor
Avqust 15, 2012
Çexov haqqında deyiblər: "O, həm yaradıcılığı, həm də həkim sənəti ilə insanlığa ən çox xidmət edən yazıçı idi".


Rafiq Tağı mənə həmişə Çexovu xatırladıb. İlk tanıdığım vaxtdan Rafiq Tağıya "Doktor" deyə müraciət etmişəm. Rafiq müəllim həqiqi həkim idi. O, həkim sənətinin müqəddəsliyini, romantikasını anlayırdı. Bu da təəssüf ki, bizim ölkədə çox nadir rast gəlinən haldır.

Rafiq Tağı Azərbaycanda rast gəldiyim ən vicdanlı, ən təmiz insanlardan biri idi. O, həqiqətən də öz xəstələrinin hansı təbəqədən olmasını əsla nəzərə almırdı. Onu istənilən zaman narahat etmək olardı. Ќə vaxt istəsən. Gecəyarı, səhər tezdən. Məsləhət vermək bir yana, dəfələrlə özü zəng edib vəziyyətlə maraqlanardı. Müxtəlif rituallara mexaniki əməl etməklə guya allah bəndəsi olduqlarını özləri özlərinə sübut edənlər, mənəviyyat, vicdan, ruh, savad baxımından doktordan milyon dəfə kasıb idilər. O kəslər ki, "Peyğəmbəri təhqir edən yazar qandallandı",- xəbərini sevinə-sevinə "Yeni Xurafat" qəzetinin birinci səhifəsinə çıxarmışdılar. O kəslər ki, Rafiq müəllimin həbs olunması üçün məsələni xeyli qızışdırdılar.

Doktor özünü mömin adlandıran kəslərdən min dəfə artıq Allah bəndəsi idi. Bir daha təkrar edirəm: Rafiq Tağı Azərbaycanda gördüyüm ən vicdanlı, ən təmiz insanlardan biri idi. Onun məhkəməsində ""Makar" susmayacaq" qışqıranlar Ramazan ayında məscidlər bağlananda qəşəngcə susdular. Əlbəttə, güc qarşısında susub, amma ziyalıyla, yazarla şillə-təpik diliylə danışanları zatən zaman özü cəzalandırır. Zatən bugünkü İslam ölkələrinin halı, cəhalət, antisanitariya, mədəniyyətin olmaması, savadsızlıq, insana insan kimi dəyər verilməməsi yazara, elm adamına, ziyalıya qarşı tətbiq edilən zorun, şiddətin nəticəsidir.

Rafiq Tağı həbsdən azad olunanda Turxan Qarışqa tez onlara getmişdi. Fotolar çəkmək üçün. Deyir ki, Rafiq bəy divanda anası ilə yanşı oturmuşdu. Anası Rafiqi qucaqlayıb deyirdi: "Peyğəmbər kimi təmiz adamdı, bunu niyə tutmuşdular?"
Həmin qadından - doktorun anasından Rafiq Tağının, övladının qətlə yetirilməsini hələ də gizlədirlər. Anasının doktorun öldürülməsindən xəbəri yoxdur. Qadına deyiblər ki, doktor ölkədə yoxdur, xaricə gedib. Qadın isə oğlunun niyə ona zəng etmədiyini tez-tez soruşur...

Bu gün avqustun 5-i Rafiq Tağının doğum günüdür. Həm də onun oğlu orduda bir əsgər kimi bu gün and içir.

Kulis.az saytında doktorun evindən hazırlanmış reportajı oxudum. Doktorun xanımı deyir ki, bilmirəm hara gedim. Rafiqin qəbrini ziyarət etməyə, yoxsa oğlumun andiçmə mərasiminə...

Təsəvvür edin, arıq, sısqa, mədəni, vicdanlı, savadlı bir insan evinə gedir. Qaranlıqda peyda olan biri bıçaqla bu yaşlı, arıq, sısqa insanın, yəni doktorun üstünə hücum çəkir. Doktorun həmin anda keçirdiyi hissləri gəlin bir anlıq təsəvvür edək. Çətindi, mümkün deyil, amma gəlin cəhd edək.

Bir daha yazıram. Arıq, sısqa, vicdanlı, savadlı, ziyalı bir insan evinə gedir. Qaranlıqda peyda olan bir məxluq bıçaqla ona hücum çəkir. Gəlin, həmin anda doktorun keçirdiyi hissləri təsəvvür edək.

Azərbaycanın hər bir tərəqqipərvər, marifpərvər insanı bu qətl hadisəsini lənətləməlidir. Doktora qarşı qəsdi lənətləmək öz övladının gələcəkdə sivil cəmiyyətdə yaşamasını arzulamaq dəməkdir. Onun ölümünə sevinənlər, sevinib də bunu büruzə verməyənlər öz övladlarının gələcəkdə bəşəri dəyərlərdən uzaq, vəhşi bir cəmiyyətdə yaşamasını arzu edənlərdir. Birdəfəlik başa düşmək lazımdır ki, fikirə qarşı zor tətbiq etmək, fikir adamı ilə, yazarla şillə-təpik diliylə danışmaq olmaz. Nəəqədər şillə-təpiyə üstünlük verəcəksinizsə, bir o qədər də antisanitariya, cəhalət bataqlığında boğulacaqsınız. Əgər nə vaxtsa Azərbaycanda sivil, bəşəri dəyərlərə söykənən bir cəmiyyət qurulacaqsa, həmin cəmiyyətin üzvləri doktora qarşı törədilən qətl hadisəsindən dəhşətə gələcəklər. Əgər nə vaxtsa Azərbaycanda sivil, bəşəri dəyərlərə söykənən bir cəmiyyət qurulacaqsa, həmin cəmiyyətin üzvləri doktora qarşı törədilən qətl hadisəsinə görə xəcalət çəkəcəklər. Nə vaxtsa yaşadığımız bu günlər tarixə çevriləcək. Zamin Hacının təbirincə desəm, Rafiq Tağının qətli Azərbaycan tarixinin şərəfsizlik səhifəsidir.

Seymur Baycan

"Reytinq"
Top
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll


 


Текстовая версия